FEM in opmars, Véronique Dalle


françaisFEM en marche
(français)

englishFEM on the move
(english)


FEM, onthullingen van een groot kunstenaar.

Deze vrouwen, nederig en mooi in hun naaktheid, ademen zoveel menselijkheid uit.Wat een pracht!  Ze dragen het kind, ze dragen het leven en de toekomst.

Geen dramatiek in deze werken, wel zachtheid en tederheid.Deze beeldhouwer kent de vrouw, voelt ze aan in haar gebaren en haar grootheid.

Het werk vordert snel, bijna schetsmatig, het volume is juist, de vormen uitgerekt. Alleen de groten is het gegeven te vervormen zonder de anatomie te schenden: de delen van het lichaam vinden hun plaats, herkenbaar. De handen en voeten, buiten proportie, getuigen van de verankering in het leven.

Chantal CHEUVA hoort thuis in Vlaanderen, land waar het expressionisme leeft in de mensen die er wonen. Haar werk dient niet ondergebracht in een strekking die gericht is op het menselijk lijden, maar vindt zijn plaats binnen een Vlaamse bezinning, vredig en gelukkig.

Is menselijkheid gelijk aan vrouwelijkheid? Chantal CHEUVA benadert ze, in het diepste van haar innerlijkheid.

Gegroeid uit de aarde, daarna overgebracht in plaastervorm en tenslotte gegoten in brons door Sara De Groeve in Merelbeke (B), Chantal CHEUVA beheerst gans het wordingsproces van deze FEMMES EN MARCHE, en de mooie genuanceerde patine is door de bronsgieter voorbehouden voor haar werk.

FEM, ze zijn talrijk vandaag, op stap. Chantal CHEUVA houdt van werken in reeks; anderen zullen ze vervoegen, om mekaar op elk ogenblik hun gevoelens toe te fluisteren.

Véronique Dalle, November 2017, Kunstexpert
Galerijhouder te Galerie Collégiale – Rijsel
Lid van de Professionele Vereniging van de Kunstgalerijen.