FEM in opmars, Sophie Leuliette


françaisFEM en marche
(français)

englishFEM on the move
(english)


FEM in opmars…. een lange mars in het teken van een geschiedenis, de Geschiedenis.

De geschiedenis van deze vrouwen die elkaar ondersteunen , elkaar helpen om de moeilijkheden van het leven te trotseren: “alleen  en allen samen”.

De lange mars van  de kunstenaar, samen met haar  beelden, haar schepping, haar verzameling.

Een gechiedenis van mensen,  ontmoetingen,die op de weg van de FEM,  hun steentje bijdragen  aan het gehele bouwwerk: het beeld, het model, de opstelling, de fotografie, het promoten en het tentoonstellen van het project…, een magische emulsie, een kunst die een geheel vormt en aan de bakermat ligt van een schepping: deze van Chantal Cheuva. Een project dat de gangbare normen overstijgt met als oogpunt  niet enkel  de ontwerpen van een kunstwerk, maar ook het creëren van een ruimte, een tijdsgegeven, een idee, een boodschap.

De beelden van Chantal Cheuva dagen ons uit, laten ons niet los, verrukken ons.

Chantal legt een band tussen haar gevoelens et haar creatief handelen, bewegend komt een houding tot leven,  snel  om de intentie van het ogenblik niet te missen.

Een talent dat zijn plaats vindt  in de hedendaagse kunst, dat een symbool  wil zijn van de banden die de enkelingen van onze tijd samenbrengen, een project dat u reeds vandaag kan ontdekken in  de kunstgalerij en de kunsttentoonstellingen.

Sophie Leuliette, januari 2018
Galerijhoudster van de kunstgalerij  Kasteel –Estaimbourg, België.